8. Prekių ir/ar pinigų grąžinimas ir keitimas

8.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (kai sutartis sudaryta dėl higienos prekių – patalynės reikmenų – pardavimo; daugiau informacijos VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje https://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, „Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai“ 18 punkte.). Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.
8.2. Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis Taisyklių 8.1. punktu, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturioliką) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, siunčiant laisvos formos prašymą grąžinti prekes Pardavėjui elektroniniu paštu info@front.lt
8.3 Pardavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Pirkėjo prašymo gavimo dienos pateikti rašytinį atsakymą ir, prireikus, nurodyti pirkėjui galimus prekių keitimo ar grąžinimo būdus. 

8.4. Kokybiškų prekių ir nekokybiškų prekių grąžinimas ir/ar keitimas yra nemokamas, neįskaitant siuntimo mokesčio.

8.5. Pirkėjas įsipareigoja tinkamai ir saugiai supakuoti transportuojamas prekes. Už žalą patirtą transportuojant netinkamai supakuotas grąžinamas prekes www.front.lt el. parduotuvė atsakomybės neprisiima.
8.6. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
   8.6.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
   8.6.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
   8.6.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos Apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
   8.6.4. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;
   8.6.5. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.
8.7. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 8.6. punkte nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
8.8. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekė, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.
8.9. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui per 10 darbo dienų grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.
8.10. www.front.lt el. parduotuvė vienašališkai turi teisę iš klientui grąžinamos sumos išskaičiuoti suteiktą papildomos nuolaidos sumą, jei klientas pasinaudojo papildoma pasiūlymo nuolaida ir vėliau atšaukė (grąžino) bent vieną kokybišką prekę iš pasiūlymo, kuriam buvo pritaikyta nuolaida.
8.11. Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, www.front.lt el. parduotuvė įsipareigoja savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis”, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217.