PIRKIMO TAISYKLĖS

PIRKIMO SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo/pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes www.front.lt el. parduotuvėje.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas apie bet kokius pakeitimus informuojamas www.front.lt el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant www.front.lt el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
1.3. Parduotuvė neatsako už patirtus nuostolius tais atvejais, kai problemos buvo sukeltos Pirkėjui neatsižvelgus į Taisyklių informaciją, kuri yra viešai pateikiama www.front.lt elektroninėje parduotuvėje.

2. Privatumo politika ir asmens duomenų apsauga

2.1. Užsisakyti prekes www.front.lt el. parduotuvėje Pirkėjas gali:
   2.1.1. Užsiregistruodamas www.front.lt el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;
   2.1.2. Nesiregistruodamas www.front.lt el. parduotuvėje.
2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1. taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, tikslų prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.
2.3. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių/paslaugų pardavimo www.front.lt el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
2.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių/paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir/ar telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas www.front.lt el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.
2.6. Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia registracijos anketoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.
2.7. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, blokuoti ar ištrinti parašydamas el. laišką info@front.lt arba paskambindamas telefonu +370 650 47295. Tokiu atveju pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą ne vėliau, kaip per 2 darbo dienas.
2. 8. Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris atlieka Registraciją interneto parduotuvėje www.front.lt, teisę į privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą interneto parduotuvės registracijos anketoje nurodytą informaciją) prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Klientas darydamas užsakymą ar registruojantis sutinka su prekių pirkimo – pardavimo taisyklėmis. Registruojantis Pirkėjas sutinka gauti naujienlaiškius ir panašaus pobūdžio medžiagą, kurios Pirkėjas turi pilną teisę atsisakyti, informuodamas apie tai Pardavėją el.paštu.
2.9. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
2.10. Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.
 

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.front.lt el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo/pardavimo sutarties su www.front.lt el. parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui vadovaujantis nurodymais pagal šių taisyklių 8. punktą – prekių ir pinigų grąžinimas, ne vėliau kaip per 14 (keturioliką) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (informacija VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje https://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, „Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai“ 18 punktas.).
3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.
3.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.
3.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
3.6. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis www.front.lt el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo www.front.lt el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą www.front.lt el. parduotuvės registracijos formoje.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas ir apmokėtas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka ir terminai.

5.1.  www.front.lt el. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę, nebent ši el. parduotuvė nepasiekiama dėl techninių darbų.
5.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.
5.3. Prekių kainos www.front.lt el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.

5.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
     5.4.1. Atsiskaitymas iš anksto suformuotu ruošiniu, bankiniu pavedimu per saugią mokėjimo sistemą Paysera – pasirinkus vieną iš atsiskaitymo lange nurodomų, jūsų naudojamo banko, logotipų, apmokėsite be jokių papildomų duomenų įvedimo. Pasirinkus tokią nuorodą pirkėjas nukreipiamas į savo naudojamą banko sistemą, kurioje užtenka tik prisijungti ir patvirtinti mokėjimą, pagal užsakyme suformuotą galutinę mokėjimo sumą, už išsirinktas prekes. Užsakymo ruošinys užpildomas automatiškai, o Pardavėjas tokiu atveju, apie sėkmingą apmokėjimą informuojamas nedelsiant, nepriklausomai nuo naudojamos el. bankininkystės sistemos ir/ar paros meto. Tokiu būdų pagreitinimas prekių ruošimo, išsiuntimo ir gavimo terminas

     5.4.2. Atsiskaitymas PayPal. Pasirinkite mokėjimo būdą PayPal ir atlikite mokėjimą daug paprasčiau ir patogiau.
5.5. Pardavėjas pirkėjui išrašo sąskaitos faktūros elektroninį variantą, išankstinės sąskaitos variantas, nurodytu el. paštu, gaunamas iš karto po užsakymo patvirtinimo. Galutinė sąskaita faktūra išrašoma po apmokėjimo, popierinis tokios sąskaitos variantas įteikiamas kartu su prekėmis, elektroninis – išsiunčiamas el. paštu.

6. Prekių pristatymas

6.1.  Pardavėjas įsipareigoja visas prekes išsiųsti per 2 darbo dienas. Jeigu yra nesklandumų, Pardavėjas įsipareigoja susisiekti su Pirkėju ir rasti abiems tinkamą sprendimą. 

6. 2. Klientas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslų telefono numerį ir prekių pristatymo vietą, bei asmenį, kuris priims prekes.

6.3. Prekių pristatymo būdai:

‣ pristatymas paštu:

 Siuntos pristatomos iki jūsų nurodytam adresui priklausančio Lietuvos pašto skyriaus. Siuntos numerį rasite savo užsakymų istorijoje, kai siunta bus išsiųsta.

‣ pristatymas į LP Express paštomatą:

Tai vienas greičiausių siuntų pristatymo būdų. Terminalo atidarymo PIN kodai siunčiami SMS ir/arba el. paštu todėl ypač svarbu pateikti tikslius gavėjo duomenis. Siuntos numerį rasite savo užsakymų istorijoje, kai siunta bus išsiųsta.

‣ pristatymas į Omniva paštomatą:

Tai vienas greičiausių siuntų pristatymo būdų. Terminalo atidarymo PIN kodai siunčiami SMS ir/arba el. paštu todėl ypač svarbu pateikti tikslius gavėjo duomenis. Siuntos numerį rasite savo užsakymų istorijoje, kai siunta bus išsiųsta.

‣ pristatymas į DPD paštomatą:

Siuntos į DPD Pickup paštomatus pristatomos per 1 – 5d.d. DPD Pickup paštomatai dirba 24val per parą, 7d per savaitę. Kai Jūsų siunta bus pristatyta apie tai būsite informuoti SMS žinute arba el.paštu. Prekes iš DPD Pickup paštomato galite atsiimti per 7 kalendorines dienas. Užsakytų prekių neatsiėmus per šį laikotarpį, jos bus grąžintos pardavėjui. Už prekes galėsite atsiskaityti kortele atsiimdami prekes DPD Picup paštomate. Atsiimdami siuntą turėsite suvesti SMS žinute gautą PIN kodą. Jei atsiimdami siuntą pastebite pakuotės pažeidimą, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių te.: 8 5 210 6777.

‣ pristatymas per DPD kurjerį:

Prekių pristatymas per DPD kurjerį. Prekes Lietuvos teritorijoje kurjeris Jums pristatys per 1 – 7d.d. Apie numatoma siuntos pristatymo laiką bei siuntos numerį būsite informuoti SMS žinute arba el.paštu. Už prekes galėsite atsiskaityti kurjeriui prekių pristatymo metu kortele arba grynaisiais pinigais (turėkite lygią sumą – be grąžos). Prekių pristatymo metu, kurjeriui pareikalavus, turėkite parodyti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Į Kuršių Neriją pristatymas papildomai kainuoja 1,9EUR. Jei priimdami siuntą pastebite pakuotės pažeidimą, nedelsiant praneškite apie tai siuntą pristačiusiam kurjeriui ir surašykite pakuotės pažeidimo aktą. Priėmus užsakytą prekę ir pasirašius siuntos dokumente be pastabų, laikoma, kad siuntą tvarkingai pristatyta.

‣ pristatymas užsienyje:

Prekes pristatome visame pasaulyje. Susisiekite su mumis dėl pristatymo būdo ir kainos.

7. Prekių kokybė

7.1. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

7.2. Jei prekė nekokybiška, prekę galite grąžinti arba pakeisti per 14 kalendorinių dienų nuo įsigyjimo (prekės gavimo) dienos pagal šių taisyklių 8. skyrių.

8. Prekių ir/ar pinigų grąžinimas ir keitimas

8.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (kai sutartis sudaryta dėl higienos prekių – patalynės reikmenų – pardavimo; daugiau informacijos VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje https://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, „Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai“ 18 punkte.). Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.
8.2. Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis Taisyklių 8.1. punktu, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturioliką) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, siunčiant laisvos formos prašymą grąžinti prekes Pardavėjui elektroniniu paštu info@front.lt
8.3 Pardavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Pirkėjo prašymo gavimo dienos pateikti rašytinį atsakymą ir, prireikus, nurodyti pirkėjui galimus prekių keitimo ar grąžinimo būdus. 

8.4. Kokybiškų prekių ir nekokybiškų prekių grąžinimas ir/ar keitimas yra nemokamas, neįskaitant siuntimo mokesčio.

8.5. Pirkėjas įsipareigoja tinkamai ir saugiai supakuoti transportuojamas prekes. Už žalą patirtą transportuojant netinkamai supakuotas grąžinamas prekes www.front.lt el. parduotuvė atsakomybės neprisiima.
8.6. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
   8.6.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
   8.6.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
   8.6.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos Apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
   8.6.4. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;
   8.6.5. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.
8.7. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 8.6. punkte nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
8.8. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekė, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.
8.9. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui per 10 darbo dienų grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.
8.10. www.front.lt el. parduotuvė vienašališkai turi teisę iš klientui grąžinamos sumos išskaičiuoti suteiktą papildomos nuolaidos sumą, jei klientas pasinaudojo papildoma pasiūlymo nuolaida ir vėliau atšaukė (grąžino) bent vieną kokybišką prekę iš pasiūlymo, kuriam buvo pritaikyta nuolaida.
8.11. Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, www.front.lt el. parduotuvė įsipareigoja savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis”, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217.
 

9. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė

9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis www.front.lt el. parduotuve.
9.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei www.front.lt el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie šios el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laikomo Pirkėju.
9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
9.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
9.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

10. Rinkodara ir informacija

10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.
10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.
10.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ar el. pašto adresais.
10.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Šios prekių pirkimo/pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.